Priser

Priser

(alle priser er eksl. moms)

850 kr/time – regnes pr påbegyndt 15 minutter.

 

Men hvad koster et filmprojekt så? Der er forskellige priser alt efter, hvilke krav man stiller til den færdige videofilm. For at få klarhed over udgifterne til film, kan kunder vælge en “videopakke”.

Videopakke - 14.000 kr.

Videopakken indbefatter:

 

  • Redaktionsmøde hos jer
  • Udarbejdelse af manuskript
  • Omkring 2 timers optagelse på én lokation
  • Redigering
  • Efterbehandling (grading)
  • En færdig videofilm med en varighed på op til to minutter med professionel speak og musik
  • En simpel retterunde

Videopakken vil i de fleste tilfælde give en god og levende fremstilling af virksomheden. Hvis der skal mere til, finder vi ud af det senest under redaktionsmødet. Dermed ved kunden altid, hvad prisen bliver, inden vi går i gang.

Scroll to Top